Cenník

Cenník stomatologických výkonov

názov výkonu cena výkonu

Preventívna stomatológia

Komplexné vstupné vyšetrenie 0 €
Odborná kozultácia 0 €
Fotokompozitná výplň od 27 €
Kovokeramická korunka od 198 €
Bezkovová keramická korunka od 315 €
Zirkônová korunka od 333 €
Snímateľná náhrada - protéza 250 €
RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 10 €
Panoramatický 2D RTG 15 €
Dostavba zubu od 81 €
Komplatný cenník