Estetická stomatológia

Vonkajší vzhľad zohráva dôležitú úlohu v našom živote.

V našich ambulanciách je preto prvoradým aspektom poskytnúť kvalitné služby v oblasti estetickej stomatológie. Estetická stomatológia je nový prístup k doteraz zaužívaným zákrokom, ktorej cieľom je čo najestetickejšia náprava chrupu pacienta a tým vrátenie jeho sebavedomia a posilnenie jeho spoločenskej pozície. Pacientom ponúkame širokú škálu estetických zákrokov: bezkovové reštaurovanie chrupu (keramické pláty, bezkovové koruny, inleje atď.), služby z oblasti dentálnej hygieny a bielenie zubov.

Zubné korunky na báze zirkónu

Najnovší výdobytok modernej estetickej stomatológie. Zirkón je v podstate keramika, ktorá má nasledovné výhody:

● mimoriadne estetické a maximálne presné
● trvácne a vysoko zaťažiteľné
● neobsahujú kov, preto sa môžu použiť aj v prípade alergie na kov
● cez zubné korunky z tohto materiálu svetlo dokonale preniká, preto pôsobia krásne a prirodzene

Na korekciu menších tvarových nedostatkov a sfarbenia povrchu zuba sú porcelánové fazety dokonalým riešením. Najväčšou výhodou použitia týchto tzv. veníriek (veneers) je, že netreba odstrániť cennú zubnú hmotu, len opracovať povrch zuba. Ani bielením zubov, ani tradičnými technikami nemožno dosiahnuť taký prirodzene krásny, žiarivý úsmev, ako nalepením porcelánových faziet.

V rámci estetickej stomatológie ponúkame pre našich klientov:

● kompozitné biele výplne v prednom aj zadnom úseku chrupu z najnovších materiálov
● porcelánové fazety na ošetrenie sfarbených predných zubov
● kovokeramické a celokeramické korunky
● keramické inlaye
● bielenie zubov
● zirkonové korunky, fazety
● estetické snímateľné náhrady