Cenník

Cenník stomatologických výkonov

názov výkonu cena pre členov klubu ŠTANDARD cena pre členov klubu VIP bežná cena

Preventívna stomatológia

Komplexné vstupné vyšetrenie 0 0 0
Preventívna stomatologická prehliadka 0 0 0
RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 10 9 11
Koferdam 11 10 12
Ošetrenie mimo ordinačnych hodin 60 54 66

Chirurgická stomatológia

Intraligamentózna anestézia(mepivastesin , ubistesin) 17 15 19
Extrakcia mliečneho zuba al. koreňa 30 27 33
Komplikovaná nadštandartná extrakcia jedného trvalého zuba 90 81 99
Výber stehov 12 11 13
Gingivektomia 25 23 28

Konzervatívna, estetická stomatológia

Fotokompozitná výplň malá 30 27 33
Fotokompozitná výplň stredná 40 36 44
Fotokompozitná výplň veľká 50 45 55
Dostavba zubu 90 81 99
Detská plomba 25 23 28
ENDO1
Primárne endodonticky ošetrenie (RVG, odstránenie kariézneho dentínu, trepánacia, mechanicko-chemická preparacia KK, dočasná výplň) 45 41 50
ENDO2
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 40 36 44
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 55 50 61
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 69 62 76
ENDO3
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba definitevne 40 36 44
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba definitivne 55 50 61
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba definitivne 85 77 94
Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 40 36 44
Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 65 59 72
Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba 80 72 88

Dentálna hygiena

Komplexná dentálna hygiena -30 min. 25 23 28
Zubný šperk Swarovski krištáľ 50 45 55
Air flow (Odstránenie škvŕn) – pieskovanie zubov 20 18 22
PURE WHITENING (domáce a ambulantné bielenie) 280 252 308
Bielenie zubov ambulantné 150 135 165

Protetická stomatológia

Kovokeramická korunka 220 198 242
Bezkovová keramická korunka 350 315 385
Zirkônová korunka 370 333 407
Estetická keramická fazeta 350 315 385
Dočasna živicová korunka 40 36 44
Celková snímateľná náhrada 270 243 297
Flexi protéza 350 315 385
Bugel protéza (skrtyá protéza) 700 630 770
Skeletova protéza so zásuvným spojom 500 450 550

* informácie ohľadom získania členstva v DENTAL CLUBE a VIP DENTAL CLUBE získate na vyžiadanie