Cenník

Názov výkonu Cena pre členov klubu ŠTANDARD Cena pre členov klubu VIP Bežná cena

Preventívna stomatológia

Komplexné vstupné vyšetrenie 0€ 0€ 0€
Preventívna stomatologická prehliadka 0€ 0€ 0€
RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 10€ 9€€ 11€
Koferdam 11€ 10€ 12€
Ošetrenie mimo ordinačných hodín 60€ 54€ 66€
 

Chirurgická stomatológia

Intraligamentózna anestézia(mepivastesin , ubistesin) 17€ 15€ 19€
Extrakcia mliečneho zuba al. koreňa 30€ 27€ 33€
Komplikovaná nadštandardná extrakcia jedného trvalého zuba 90€ 81€ 99€
Výber stehov 12€ 11€ 13€
Gingivektomia 25€ 23€ 28€
 

Konzervatívna, estetická stomatológia

Fotokompozitná výplň malá 30€ 27€ 33€
Fotokompozitná výplň stredná 40€ 36€ 44€
Fotokompozitná výplň veľká 50€ 45€ 55€
Dostavba zubu 90€ 81€ 99€
Detská plomba 25€ 23€ 28€
ENDO1      
Primárne endodontické ošetrenie (RVG, odstránenie kariézneho dentínu, trepanácia, mechanicko-chemická preparácia KK, dočasná výplň) 45€ 41€ 50€
ENDO2      
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 40€ 36€ 44€
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 55€ 50€ 61€
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 69€ 62€ 76€
ENDO3      
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba definitevne 40€ 36€ 44€
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba definitivne 55€ 50€ 61€
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba definitívne 85€ 77€ 94€
       
Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 40€ 36€ 44€
Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 65€ 59€ 72€
Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba 80€ 72€ 88€
 

Dentálna hygiena

Komplexná dentálna hygiena -30 min. 25€ 23€ 28€
Zubný šperk Swarovski krištáľ 50€ 45€ 55€
Air flow (Odstránenie škvŕn) – pieskovanie zubov 20€ 18€ 22€
PURE WHITENING (domáce a ambulantné bielenie) 280€ 252€ 308€
Bielenie zubov ambulantné 150€ 135€ 165€
 

Protetická stomatológia

Kovokeramická korunka 220€ 198€ 242€
Bezkovová keramická korunka 350€ 315€ 385€
Zirkónová korunka 370€ 333€ 407€
Estetická keramická fazeta 350€ 315€ 385€
Dočasná živicová korunka 40€ 36€ 44€
Celková snímateľná náhrada 270€ 243€ 29€
Flexi protéza 350€ 315€ 385€
Bugel protéza (skrytá protéza) 700€ 630€ 770€
Skeletová protéza so zásuvným spojom 500€ 450€ 550€

* informácie ohľadom získania členstva v DENTAL CLUBE a VIP DENTAL CLUBE získate na vyžiadanie