ZuBNá ambulancia

Dental Club je jednou z najmodernejších a najlepších zubných ambulancií v Košiciach.

Ošetrujúci lekári:

Profesor stomatológie Yury Demidov
MDDr. Vladimír Demidov
Bc. Mariana Bugošová